เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มี.ค. 2566, 15:51

          จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565
ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 3 ราย  ได้แก่
          1.. นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์   โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
          2. นางอัจฉรา โพธิศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          3. นางสาวศิริพร นามใจ  พนักงานพิมพ์ ส 3  โรงพยาบาลลี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 7 ราย ได้แก่
          1. นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          2. นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอลี้
          3. นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
          4. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
          5. นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
          6. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
          7. นางกุลจิรา กุลวัฒนโชค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลลี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 6 5 8

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

522

เดือนนี้

จำนวน

2942

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]