เลือกภาษา ::
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:10

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน และ2.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ซึ่งมีทุนจำนวน 7 ประเภททุน คือ2.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 66 ทุน2.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา จำนวน 3 ทุน2.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) จำนวน 6 ทุน2.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 153 ทุน2.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 2 ทุน2.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน2.7 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 18 ทุนสำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ http://www.ocsc.go.th/scolarship , http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th 

ข่าวโดย : นายอนุวัฒน์ พุฒเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2561, 08:55

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูต...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ก.ย. 2562, 11:03

จังหวัดลำพูน ส่งเสริมมาตรการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และสนับสนุนการใช้ระบบการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิก...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 27 มิ.ย. 2562, 13:55

เย็นวันนี้ ( 26 มิถุนายน 2562) ที่ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีเจริญพร...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 6 8 1 7

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

268

เดือนนี้

จำนวน

1308

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]