เลือกภาษา ::
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:10

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน และ2.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ซึ่งมีทุนจำนวน 7 ประเภททุน คือ2.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 66 ทุน2.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา จำนวน 3 ทุน2.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) จำนวน 6 ทุน2.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 153 ทุน2.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 2 ทุน2.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน2.7 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 18 ทุนสำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ http://www.ocsc.go.th/scolarship , http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th 

ข่าวโดย : นายอนุวัฒน์ พุฒเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 2 2 8

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

172

เดือนนี้

จำนวน

747

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]