เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 27 ส.ค. 2561, 13:55

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เช้าวันนี้ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระเทพรันตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดลำพูนสำหรับ วาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญหลายด้าน ประกอบด้วย การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑, การดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังวัด ประจำปี ๒๕๖๑, สถานการณ์ลำไย และการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี ๒๕๖๑ , การจัดงานประเพณี “สลากย้อมลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ๑ ปีมีครั้งเดียว ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ , การดำเดินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และการชี้แจงแนวทางการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม , พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ,สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ,สถานการณ์น้ำ ,การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ,การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว และการจัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิหาคม ๒๕๖๑ 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่  ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว ยังคงต้องเฝ้าต...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:52

วันนี้(23 สิหาคม 2563) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไช...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราช...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 6 9 2

วันนี้

จำนวน

50

สัปดาห์นี้

จำนวน

259

เดือนนี้

จำนวน

1076

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]