เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ส่งทีมนักรบชุดขาว ชุดที่ 12 ร่วมปฏิบัติภารกิจ ร่วมสู้ภัยโควิด -19 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2564
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 29 ส.ค. 2564, 19:39

               เช้าวันนี้ ( 29 สิงหาคม 2564 ) เวลา 06.30 น.ที่ บริเวณสนามหน้าเสาธง   โรงพยาบาลลำพูน  นายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีส่งบุคลากรทางการแพทย์ ( นักรบชุดขาว ) ชุดที่ 12  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่  29  สิงหาคม - 12 กันยายน  2564   โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์   ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  รวมถึงญาติพี่น้อง และประชาชน  ร่วมมอบดอกไม้ ให้กำลังใจ แก่นักรบชุดขาว หรือทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูน ชุดที่  12  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะนักรบชุดขาวในการปฏิบัติงานในครั้งนี้  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
              สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูน ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มี จำนวน 9 คน  ประกอบด้วย  นายแพทย์ พงศกร  สุตินกาศ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ลำพูน ,  แพทย์หญิงดาหลา  อนุตรสุธี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ลำพูน,  นายแพทย์จิรภัทร  มาศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เวียงหนองล่อง,  นางยุพเรศ  ญาณมงคลศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.แม่ทา,  นางสาวศุภลักษณ์  วงศ์ปาลีย์  เภสัชกรชำนาญการ รพ.ลำพูน,  นางจันทร์จารึก  รัตนเดชสกุล  เภสัชกรชำนาญการ รพ.บ้านธิ , นางสาวปิยธิดา  หาญนภา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำพูน, นางสาวศรีรัตน์  ตันตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลี้ และ นางสาวอรนุช  กันทะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.แม่ทา
               สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ เพื่อไปช่วยแบ่งเบาภาระทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความสมัครใจ ทั้งนี้การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะขึ้นอยู่ความพร้อมของแต่ละจังหวัด หากในพื้นที่จังหวัดสถานการณ์ไม่หนักจนเกินไป.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 3 9

วันนี้

จำนวน

207

สัปดาห์นี้

จำนวน

2385

เดือนนี้

จำนวน

6507

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]