เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ, พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน, องค์กร เอกชน , คณะศรัทธาจากจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยทาน (เส้นสลาก) แก่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอย่างคึกคัก ในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 24 ก.ย. 2561, 16:35

พุทธศาสนิกชน ถวายเครื่องไทยทาน (เส้นสลาก) แก่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอย่างคึกคัก ในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก จังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ประจำปี 2561 

บ่ายวันนี้ (24 กันยายน 2561) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ, พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน, องค์กร เอกชน , คณะศรัทธาจากจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยทาน (เส้นสลาก) แก่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอย่างคึกคัก ในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกจังหวัดลำพูน ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน , หน่วยงานราชการ , องค์กร เอกชน , คณะศรัทธาจาก จังหวัดใกล้เคียงได้นำสลากภัทรทุกประเภท เข้ามาจับจองพื้นที่ในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย โดยเริ่มเวลา 10.00 น. จะมีการครัวหย้อง ครัวใช้ ของชาวเหนือ , การประกวด การฮ่ำกะโลง , การแสดงซอพื้นเมือง, การถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานในพิธี และ เวลา 13.00 น. มีการถวายทานเส้นสลาก แก่พระสงฆ์ สามเณร ตามหาเจ้าของเพื่ออ่านเส้นสลาก และ ให้พร แก่ ผู้ถวายทานสลากด้วยสลากย้อม เป็นประเพณีถวายสังฆทานดั้งเดิมของชาวลำพูน ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต จัดในช่วงประเพณีการทานสลากภัตร คือ ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ที่ว่าหนึ่งเดียวในโลกนั้น ก็เนื่องจากว่าเป็นประเพณีถวายทานสำหรับผู้หญิง ที่เกิดมาแล้วจะต้องทำบุญนี้ให้ได้ สิ่งของที่ทำบุญในสลากย้อม เป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องเสริมสวยความงาม โดยเชื่อว่าหากได้เกิดมาในภพหน้า จะได้เป็นผู้ที่มีความสวยงาม มีการตกแต่งสลากให้สวยงาม ใช้ไม้ไผ่ประดิษฐ์ เป็นดอกไม้ย้อมสีหลากหลายสีสันสดใส จึงเรียกว่า สลากย้อม สำหรับของที่ถวายสังฆทานแล้ว เจ้าภาพก็จะขอบูชาคืนจากพระผู้รับถวายสังฆทาน มิได้ถวายให้พระไปใช้แต่อย่างใด จึงนับว่าเป็นประเพณีที่แปลก และมีแห่งเดียว ในโลกที่จังหวัดลำพูนได้สืบทอดประเพณีอันดีงามไว้ สมกับเป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” สืบไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ส.ค. 2561, 14:05

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 12 ต.ค. 2561, 13:35

จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชม 2 งานยิ่งใหญ่ " เปิดม่านเมืองลำพูน งาน "สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 14:37

วันนี้ ( 21 พฤษภาคม 2562 ) นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 22 ส.ค. 2561, 15:20

วันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 6 8 1 7

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

268

เดือนนี้

จำนวน

1308

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]