เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปล่อยขบวนขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ก.ย. 2561, 10:05

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปล่อยขบวนขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ

วันนี้ ( 24 กันยายน 2561 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานโครงการรณรงค์ “ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางแจ่มจันทร์ เกียรติคุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ” ซึ่งมีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดลำพูน มีการจัดขบวนประชาสัมพันธ์ที่ ตลาดสดหนองดอก และ ลานอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ซึ่งผู้ที่กระทำการขอทานมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ขอทาน ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3-5 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่แสดงความสามารถไม่ใช่ขอทาน เช่น ผู้ทำการแสดง การเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใดซึ่งทำให้ผู้ชม ผู้ฟังเกิดความพอใจต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินให้เป็นการตอบแทน ผู้ที่แสดงความสามารถดังกล่าวจะต้องขออนุญาต มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ซึ่งสามารถติดต่อขอทำบัตรดังกล่าวได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัดทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยร่วมปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการยอมรับในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม และรณรงค์เรื่องหยุดการขอทานอย่างต่อเนื่อง และหากประชาชนพบเห็นคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ม.ค. 2563, 10:19

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์&nb...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:26

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน กว่าพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ &rdqu...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 30 พ.ค. 2562, 15:33

วันนี้ ( 28 พฤษภาคม.2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวีรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชกา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 9 0 8 6

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

212

เดือนนี้

จำนวน

987

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]