เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปล่อยขบวนขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ก.ย. 2561, 10:05

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปล่อยขบวนขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ

วันนี้ ( 24 กันยายน 2561 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานโครงการรณรงค์ “ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางแจ่มจันทร์ เกียรติคุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ” ซึ่งมีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดลำพูน มีการจัดขบวนประชาสัมพันธ์ที่ ตลาดสดหนองดอก และ ลานอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ซึ่งผู้ที่กระทำการขอทานมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ขอทาน ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3-5 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่แสดงความสามารถไม่ใช่ขอทาน เช่น ผู้ทำการแสดง การเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใดซึ่งทำให้ผู้ชม ผู้ฟังเกิดความพอใจต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินให้เป็นการตอบแทน ผู้ที่แสดงความสามารถดังกล่าวจะต้องขออนุญาต มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ซึ่งสามารถติดต่อขอทำบัตรดังกล่าวได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัดทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยร่วมปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการยอมรับในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม และรณรงค์เรื่องหยุดการขอทานอย่างต่อเนื่อง และหากประชาชนพบเห็นคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:39

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:37

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัม...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:14

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 10:17

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 6 0 4 3

วันนี้

จำนวน

16

สัปดาห์นี้

จำนวน

460

เดือนนี้

จำนวน

1607

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]