เลือกภาษา ::
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ในพื้นที่ตำบลต้นธง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:15

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 1.นางอำไพ โมลีรัตน์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 252/10 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2.นางสา ท้าวราช อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 10 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 3. นางตุ่นแก้ว พันธ์ธง อายุ 77 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 4.นายไพโรจน์ ทาธง อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 5.นายชื้น บุญเต็ม อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 6.นางสาวอาภรณ์ ดวงแก้ว อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 7.นายอินเหลา โพธิหม่อง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 8.นางจันทร์สม ไชยงาม อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 3/7 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 9.นางฟองจันทร์ มโนธง อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 10.นางบัวผา ปัญญาพุทธ อายุ 80 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน และ 11.นายคำปัน อินตา อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
โอกาสนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำอำเภอ และองค์กรภายในตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนมอบตะกร้าผัก ที่ปลูกและผลิตในชุมชนให้ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ และมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่ผู้เปราะบางทางสังคมอีกด้วย.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 7 7 7 1

วันนี้

จำนวน

59

สัปดาห์นี้

จำนวน

801

เดือนนี้

จำนวน

2989

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]