เลือกภาษา ::
ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดพิธีบวงสรวง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ที่ทรงมีต่อนครหริภุญชัย และจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 5 ต.ค. 2561, 15:15

ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดพิธีบวงสรวง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ที่ทรงมีต่อนครหริภุญชัย และจังหวัดลำพูน

ค่ำวันนี้ (4 ตุลาคม 2561) ที่ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานถวายมาลัยข้อพระกร มี นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการถวายเครื่องสักการะ การสดุดีพระนางจามเทวี และการฟ้อนถวายมือ โดยคณะช่างฟ้อนจากโรงเรียน ชุมชน และหัววัดต่างๆ เพื่อถวายแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย นางพรพิมล คำธิดา ประธานชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็กและเยาวชนได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินแห่งนครหริภุญชัย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวลำพูน และประชาชนทั่วไป จะได้มีโอกาสร่วมกันถวายความจงรักภัครดีต่อพระนางจามเทวี โดยทางชมรมฯ ได้มุ่งมั่นให้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ 1.วันคล้ายวันประสูติ คือวันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี 2.วันคล้ายวันสวรรคต คือวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 และ 3. วันมหาสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายนของทุกปี พระนางจามเทวี เป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ล้านนาไทย ด้วยทรงเป็นกษัตรีองค์แรกของราชวงศ์จามเทวี ที่ปกครองเมืองหริภุญชัย หรือเมืองลำพูนให้เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญมั่งคั่งยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆ ในยุคนั้น พระนางจามเทวีไม่เพียงแต่จะทรงมีพระสิริโฉมงดงาม แต่ยังทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศและมีศีลบริสุทธิ์ กล่าวกันว่าในสมัยนั้นโปรดให้สร้างพระอารามไว้ 4 มุมเมือง รวมแล้วมีพระอารามถึง 2 พันแห่ง ทั่วพระนครและปริมณฑล พระนางจามเทวี ทรงครองราชย์ได้ 42 ปี จึงเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 92 พรรษา มีผู้สืบเชื้อสายติดต่อกันมาถึง 49 พระองค์ รวมเวลา 615 ปี 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 27 ส.ค. 2561, 13:55

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 ก.ค. 2562, 10:04

เช้าวันนี่ (9 กรกฎาคม 2562) นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการดำเนินการตรวจสอบนำข้าวไปใช้ในโร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ก.ย. 2561, 13:35

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปิดโครงการเพิ่มประสิทธ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ต.ค. 2561, 10:40

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 8 9 2 3

วันนี้

จำนวน

21

สัปดาห์นี้

จำนวน

219

เดือนนี้

จำนวน

983

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]