เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโครงการ "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 10 ต.ค. 2561, 16:40

จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโครงการ "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย

บ่ายวันนี้ ( 10 ตุลาคม 2561) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทยนายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยแพทย์สภากำหนดจัดงานโครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยวิธีการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ซึ่งจะจัดการวิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี นราธิวาส ยะลา สตูล และภูเก็ต) วิ่งส่งต่อเป็นทอดๆ จากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป รวม 76 จังหวัด วิ่งมาสู่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์สภา ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561สำหรับ จังหวัดลำพูน อยู่ในเส้นทางวิ่งหมายเลข N1 เส้นทางประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ โดยเริ่มต้นวิ่งถือคฑา จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ส่งต่อให้จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 และจังหวัดลำพูนวิ่งส่งคฑาต่อให้จังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทีมนักวิ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ถือคฑาวิ่งเข้าสู่จังหวัดลำพูน ตามถนนทางหลวงหมายเลข 106 (เชียงใหม่-ลำพูนสายเก่า) ถึงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เวลาประมาณ 16.00 น. ,การแสดง Cover Dance ของตัวแทนเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ,การบรรเลงดนตรีของวงโยธวาทิต,สาธิตการออกกำลังกายที่ถูกวิธี กิจกรรมหมอชวนวิ่ง วิ่งเพื่อสุขภาพ เส้นทางรอบคูเมืองจังหวัดลำพูน ระยะทาง 4 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 15.00 น. และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิ่งอย่างไรให้ถูกวิธี และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทีมนักวิ่งผลัดจากจังหวัดลำพูน จำนวน 57 คน วิ่งถือคฑาส่งต่อไปจังหวัดลำปาง ตามถนนทางหลวงหมายเลข 11 ระยะทาง 80.2 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทั้งนี้ จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนเสื้อยืดในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยจัดจำหน่ายในราคาตัวละ 200 บาท มี 6 ขนาด ได้แก่ SS, S, M, L, XL, 3L ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร.053-093725-6 ต่อ 121 และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพตามโครงการหมอชวนวิ่งในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 2 6 2

วันนี้

จำนวน

16

สัปดาห์นี้

จำนวน

167

เดือนนี้

จำนวน

739

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]