เลือกภาษา ::
"พาณิชย์ลำพูน" เปิดงาน RoadShow รณรงค์การบริโภคลำไยลำพูน ชูชื่องาน "ลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย @หาดใหญ่" หวังกระตุ้นการบริโภคลำไยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:04

วันนี้( 31 กรกฎาคม 2563) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคลำไย จังหวัดลำพูน ปี 2563 "ลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย @หาดใหญ่" เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์การบริโภคลำไยของจังหวัดลำพูน ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ของกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–2 สิงหาคม 2563 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้มีการบริโภคลำไยของจังหวัดลำพูนเพิ่มมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ลำไยลำพูนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค กระตุ้นการรับรู้และการบริโภคลำไยลำพูน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยของจังหวัดตกต่ำ และเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อผู้บริโภคอย่างแพร่หลายมากขึ้น

                นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญของประเทศไทย ในจังหวัดลำพูน ลำไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้หลักให้เกษตรกรชาวจังหวัดลำพูน เนื่องจากลำไยมีอัตราการเจริญเติบโตและส่วนครองตลาดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันตลาดการค้าลำไยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตร เป็นอย่างมาก และขณะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดพร้อมกันในระยะเวลาอันสั้น ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ ทำให้ผลผลิตกระจุกตัว อาจส่งผลกระทบด้านราคาทำให้ราคาตกต่ำในช่วงดังกล่าว

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการสินค้าและเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกจังหวัดในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว เน้นกระจายออกนอกแหล่งผลิต เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ด้วยวิธีการกระจายผลผลิตสู่ภาคใต้ รวมไปถึงส่งเสริมการบริโภคลำไยสดในประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคาลำไยตกต่ำ

                กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย 1.) การจัดแสดงและจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย 2.) การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition Area) สำหรับแสดงเรื่องราวความเป็นมาของ “ลำไย” หลากหลายสายพันธุ์ ลำไยสด และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แปรรูปมาจากลำไย อาทิ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก เค้กลำไย เป็นต้น 3.) การจับคู่ทางธุรกิจ และการเจรจาซื้อขายสินค้าลำไยสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ในการประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจและมีความต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเข้าร่วมการเจรจาภายในงาน

                ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดสงขลาเชิญ "ชิม ลิ้มรสลำไยลำพูน" มาอุดหนุนลำไยสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ซึ่งมีความ "สด หวาน กรอบ อร่อย" จากเกษตรกรจังหวัดลำพูน และเยี่ยมเชมจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–2 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่  ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว ยังคงต้องเฝ้าต...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:52

วันนี้(23 สิหาคม 2563) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไช...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราช...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 8 8 8

วันนี้

จำนวน

21

สัปดาห์นี้

จำนวน

265

เดือนนี้

จำนวน

1037

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]