เลือกภาษา ::
ขนส่งจังหวัดลำพูน เก็บข้อมูลผู้โดยสารรถประจำทางป้องกัน COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันที่  23 มิถุนายน 2563 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยได้จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 67 เที่ยว มีผู้โดยสารจำนวน 36 ราย (ขึ้นรถ 35 ราย, ลงรถ 1 ราย) และจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดลำพูน เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ยังได้ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร ไม่พบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตรวจความพร้อมรถ/ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ Checking Point ด่านวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 15 คัน (รถโดยสารประจำทาง 15 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง - คัน) ไม่พบการกระทำความผิด

นอกจากนี้ ยังได้กำชับพนักงานขับรถ/ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่าง ตามนโยบาย Social Distancing ทั้งภายในรถโดยสาร และภายในสถานีขนส่งฯ ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลงทะเบียนผ่าน App : ไทยชนะ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:22

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ติดตามโคร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:05

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:04

วันนี้( 31 กรกฎาคม 2563) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:02

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบค...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 4 0

วันนี้

จำนวน

23

สัปดาห์นี้

จำนวน

205

เดือนนี้

จำนวน

896

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]