เลือกภาษา ::
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 อนุญาตนักเรียนชาย หญิง ไว้ผมสั้น ยาวได้แต่ห้ามไว้เครา ดัดผม ย้อมผม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:16

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกระเบียบฉบับใหม่ อนุญาตนักเรียนชาย หญิง ไว้ผมสั้น ยาวได้แต่ห้ามไว้เครา ดัดผม ย้อมผม  โดย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องรวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

    1.นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศรีษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

    2.นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบผมให้เรียบร้อย

    ทั้งนี้ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ห้ามไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน

    อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความ ช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 5 2 5

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

168

เดือนนี้

จำนวน

742

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]