เลือกภาษา ::
ตรวจเยี่ยมสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อมกอล์ฟ ตามมาตราการผ่อนคลายข้อกำหนดฯ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 5 พ.ค. 2563, 11:39

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การตรวจเยี่ยมสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อมกอล์ฟ ตามมาตราการผ่อนคลายข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีมาตรการฯ ให้ผู้เข้ามาใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เช่น มีจุดคัดกรองและตรวจเช็ควัดอุณหภูมิร่างกายผ่านประตูฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างของจุดชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ การโทรจองลงเวลาล่วงหน้าก่อนใช้บริการ การให้บริการจุดล้างมือตามจุดต่างๆ การจัดจุดนั่งพักเว้นระยะห่างตามข้อกำหนดฯ ทั่วทั้งสนามซ้อมกอล์ฟ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบริเวณสนามและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อวัน รวมถึงมีข้อแนะนำให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีความพร้อมในการให้บริการ ณ สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟคลับ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:37

 บริษัท ซีพี เฟรชมาร์ท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุดิบประกอบอาหาร และอาหารแ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:34

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตี...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 5 1 1

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

199

เดือนนี้

จำนวน

1124

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]