เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานที่สำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง หนึ่งในนั้นประกอบด้วย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 พ.ค. 2562, 11:17

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานที่สำคัญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งประกอบด้วย ต้นไม้ทอง, ต้นไม้เงิน, เทียนทอง และธูปเงิน เพื่อเวียนประทักษิณรอบพระบรมธาตุ 3 รอบ ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น ประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทาน ไปถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุหริภุญชัย

       สืบเนื่องจากในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการีแล้ว พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง โดยจังหวัดลำพูนให้เชิญไปถวายที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเครื่องราชสักการะ

       สำหรับเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 3.พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 4. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 5.พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 6. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 7.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 9.พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และ10.พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 16:59

ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอรัก ” ได้มารับมอบเสื้อพระ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 ก.ย. 2561, 10:10

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเส...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:45

บ่ายวันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2562 ) จังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีสรง...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:12

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 9 0 4 8

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

204

เดือนนี้

จำนวน

984

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]