เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนประชุมติดตามสถานการณ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำพูน จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 31 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 33 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:25

วันนที่ 15 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดลำพูน ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่เสี่ยง 12 จุด และตั้งด่านชุมชน 521 ด่าน ใน 8 อำเภอ โดยข้อมูลในวันที่ 14 เมษายน 2562 จังหวัดลำพูนเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง บาดเจ็บ (Admit) 11 ราย มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งหมด 3,938 คัน พบการกระทำผิดและถูกดำเนินคดี ตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน 920 ราย พฤติกรรมที่พบการกระทำผิดมากสุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็วเกินกำหนด พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ สถิติสะสม 4 วัน ( 11-14 เม.ย.62) เกิดอุบัติเหตุ 31 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ(Admit) 33 รายโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีกระแสรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัด ประสานงานขอจิตอาสาจังหวัดในการอำนวยความสะดวกจาราจร ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และให้กำลังพลจิตอาสาเข้ามาให้การรณรงค์ในช่วงเวลาที่เหลือ และขอให้ดำเนินมาตรการเข้มข้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดบูรณาการทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และด่านชุมชนทุกด่านบังคับใช้มาตรการป้องกันอย่างเข็มงวด จริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน ให้ด่านชุมชนเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยง ดื่มสุรา ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันนิรภัย ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเส้นทางจราจรให้รีบปรับปรุงแก้ไข ไฟส่องสว่าง ป้ายโฆษณา กิ่งไม้ ที่ปิดบดปังเส้นทางการจราจร ตรวจขันร้านจำหน่ายสุราที่ไม่มีใบอนุญาต อย่างจริงจัง ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท พร้อมทั้งขอความร่วมมืออย่าโทรก่อกวน สายด่วน 1669 เพราะจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้าลงหากเกิดอุบติเหตุขึ้น ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการโทรก่อกวน จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 4 1 8

วันนี้

จำนวน

20

สัปดาห์นี้

จำนวน

173

เดือนนี้

จำนวน

742

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]