เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดพิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:51

                วันนี้ (2 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2566 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ทางด้านการช่าง โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

                สำหรับการจัดงาน เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และทรงพระราชทานดำรัสเกี่ยวกับการช่างไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ที่มีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทีมีต่อประเทศไทย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้นำมาปฏิบัติในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือพัฒนาสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ , สร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ ให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

               โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:53

               วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายเศรษฐา ทว...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:48

                วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายเศร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:45

(8 มิถุนายน 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลําพูน อ.เมือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:43

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจัง...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]