เลือกภาษา ::
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการฯ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและประชาชน ให้การต้อนรับ

                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 96 เมตร สูง 27 เมตร มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น โดยโครงการดังกล่าว สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 700 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรบ้านป่าก่อประมาณ 225 ครัวเรือน

                หลังจากที่โครงการดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกจากพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วแระ เปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย ทำให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

                นอกจากนี้ องคมนตรี ได้ติดตามกาาขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางค่าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 100 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 6,157 ไร่

               โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 4 5 8 4

วันนี้

จำนวน

78

สัปดาห์นี้

จำนวน

2380

เดือนนี้

จำนวน

5081

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]