เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ       เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณภายในอาคาร และบริเวณภายนอกตัวอาคารโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เติมสิ่งของอุปโภคใส่ตู้ปันสุข เพื่อที่จะปันน้ำใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมณี ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ทรงพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะพระชนมายุ 20 พรรษา ทรงครองราชย์สมบัติเป็นเวลา 12 ปี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ทรงริเริ่มการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนในย่านสำเพ็ง พระนคร ส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาในอดีตยุติลง ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนส่งผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ขึ้น คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 5 2 5

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

168

เดือนนี้

จำนวน

742

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]