เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 ม.ค. 2563, 10:19

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีนายอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง  กล่าวรายงาน  มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วม 100 คน

จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯที่กำหนด พร้อมทั้งได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจังหวัดละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่องในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   โดยได้คัดเลือกเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้

สำหรับ จิตอาสาภัยพิบัติ จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ต.ค. 2561, 10:45

จิตอาสา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ก.ย. 2562, 11:08

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบแทนลูกค้าในโอกาสครบรอบ 66 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เตรียมวงเงิน 2...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 16:59

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มให้เด็กพิการ ในพื้นที่จังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2561, 11:25

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 8 2 8 1

วันนี้

จำนวน

41

สัปดาห์นี้

จำนวน

224

เดือนนี้

จำนวน

934

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]