เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 ม.ค. 2563, 10:19

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีนายอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง  กล่าวรายงาน  มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วม 100 คน

จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯที่กำหนด พร้อมทั้งได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจังหวัดละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่องในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   โดยได้คัดเลือกเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้

สำหรับ จิตอาสาภัยพิบัติ จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ส.ค. 2563, 14:27

จังหวัดลำพูน  จัดกิจกรรม จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน พร้อมนำส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ส.ค. 2563, 14:13

วันที่ (14 สิงหาคม 2563) ที่บริเวณถนนหลังสนามกีฬากลางเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พลเอก สกนธ์ สัจ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ส.ค. 2563, 16:30

             กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ECO ที่เป็นมิต...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 ส.ค. 2563, 10:17

สมาชิกวุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เพื่อฟื้น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 4 7 8

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

184

เดือนนี้

จำนวน

955

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]