เลือกภาษา ::
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของจังหวัดลำพูน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/list/1861

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/list/1857

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/custom/param/site/94/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1365

http://www.lpndoe.com/doc/ita/O42.pdf

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/index.php/th/ita-menu

http://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/images/2564/money/project.pdf

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 2 7 4

วันนี้

จำนวน

150

สัปดาห์นี้

จำนวน

1259

เดือนนี้

จำนวน

13845

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]