เลือกภาษา ::
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/th/information/service/4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-03-21164029%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]