เลือกภาษา ::
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/th/complaint

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f2a1e0ef4.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=490

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-contact-us/2686/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-contact-us/2686/

https://www.dlt.go.th/th/faqs/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-webboard/2708/

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

www.facebook.com/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน-747122305421283/

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002274572781

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

http://ic.onab.go.th/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=153

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]