เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบจังหวัด)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]