เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 0 0 8

วันนี้

จำนวน

36

สัปดาห์นี้

จำนวน

1447

เดือนนี้

จำนวน

13887

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]