เลือกภาษา ::

ระบบจองห้องประชุม

วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

ชื่อห้องประชุม ช่วงเวลาที่ต้องการจอง วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ห้องประชุมจามเทวี

- ระบบไมค์ประชุม 40 ตัว
- โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ 40 ตัว (อยู่ระหว่างเปลี่ยน)
- เครื่องฉายแผ่นใส 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์นำเสนอ 1 ตัว
- ประชุมทางไกล(Video Conference)
- เก้าอี้ 75 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ว่าง คลิกจองเลย

ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น

- ระบบไมค์ประชุม 40 ตัว
- โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ 40 ตัว (อยู่ระหว่างเปลี่ยน)
- เครื่องฉายแผ่นใส 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์นำเสนอ 1 ตัว
- ประชุมทางไกล(Video Conference)
- เก้าอี้ 75 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ว่าง คลิกจองเลย

ห้องประชุมอนันตยศ

- ระบบไมค์ประชุม 40 ตัว
- โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ 40 ตัว (อยู่ระหว่างเปลี่ยน)
- เครื่องฉายแผ่นใส 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์นำเสนอ 1 ตัว
- ประชุมทางไกล(Video Conference)
- เก้าอี้ 75 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ว่าง คลิกจองเลย

ว่าง สามารถจองห้องได้

ไม่ว่าง ไม่สามารถจองห้องได้

** กรณีต้องการใช้อุปกรณ์ในการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของห้องประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน

** ท่านจะสามารถใช้ห้องประชุมได้เมื่อรายการจองของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ติดต่อขอเช็ครายการอนุมัติได้ ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 0-5351-1000 , 0-5356-9700 ต่อ 28022

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 3 2 8 9

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

333

เดือนนี้

จำนวน

819

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]