เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA และระดับ A
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 19:31

               วันนี้ (9 ธ.ค. 65) นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA และระดับ A  โดยมี นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
                สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 โดยจังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ย 89.19 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 29 ของประเทศ มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด จำนวน 59 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ในระดับ AA จำนวน 6 หน่วยงาน และ ระดับ A จำนวน 41 หน่วยงาน รวมหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดจำนวน 47 หน่วยงาน
                สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำประกาศนียบัตรเชิดซูเกียรติ เพื่อแสดงการยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจ ในการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับหน่วยงานทั้ง 47 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ในระดับ AA จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เทศบาลตำบลแม่ตื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวข้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เทศบาลตำบลป่าสัก และเทศบาลตำบลริมปิง
                หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ในระดับ A จำนวน 41 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดลำพูน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  เทศบาลเมืองลำพูน  เทศบาลตำบลอุโมงค์  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  เทศบาลตำบลหนองล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  เทศบาลตำบลป่าไผ่  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  เทศบาลตำบลดงดำ  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม  เทศบาลตำบลลี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  เทศบาลตำบลทาสบชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เทศบาลตำบลแม่แรง  เทศบาลตำบลก้อ  เทศบาลตำบลประตูป่า  เทศบาลตำบลวังผาง  เทศบาลตำบลทาปลาดุก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เทศบาลตำบลเวียงยอง  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  เทศบาลตำบลต้นธง  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลป่าซาง  เทศบาลตำบลบ้านธิ  เทศบาลตำบลมะกอก และเทศบาลตำบลวังดิน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:01

                วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาว...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 มิ.ย. 2566, 16:56

                 วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) ที่วัดบุปผาราม ตำบลริมปิง อำเภอเม...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 มิ.ย. 2566, 16:55

                วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ ป่าบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 5 7 1

วันนี้

จำนวน

42

สัปดาห์นี้

จำนวน

539

เดือนนี้

จำนวน

3104

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]