เลือกภาษา ::
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดแยกลำไยสด เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ส.ค. 2564, 16:28

                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการ คัดแยกลำไยสด ลงสู่กล่องบรรจุเพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ ที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นแหล่ง ที่เปิดรับซื้อลำไยของเกษตรกร และกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตผ่านการขนส่งไปรษณีย์ และจำหน่ายยังห้างค้าปลีก - ค้าส่งภายในประเทศ
               วันนี้ ( 17 สิงหาคม 2564 ) ที่ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุนิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การคัดแยกลำไยสด เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ โดยมีนายวรุยทธ เนาวรัตน์ ผู้ราชการจังหวัดลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ไปตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานในการบรรจุลำไย และขั้นตอนการคัดขนาดผลลำไยด้วยเครื่องร่อนลำไย โดยใช้ลูกบอลทดสอบการคัดเกรดลำไยให้ได้มาตรฐานตามที่สหกรณ์กำหนด
               สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมืองลำพูน เป็นจุดรับซื้อผลผลิตลำไยของเกษตรกร และกระจายลำไย ออกนอกแหล่งผลิตผ่านการขนส่งไปรษณีย์ และส่งจำหน่ายยังห้างค้าปลีก – ค้าส่ง กับกลุ่มเกษตรกรโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย ในการนำลำไยไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า อาทิ เทสโก้ โลตัส ท๊อปซุปเปอร์มาร์เกต เดะมอลล์ และบิ๊กซี เป็นต้น .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 4 2

วันนี้

จำนวน

210

สัปดาห์นี้

จำนวน

2377

เดือนนี้

จำนวน

6510

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]