เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.พ. 2564, 11:50

จ. ลำพูนกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด - 19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ให้ เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน ( ไม่กักตัว ) ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังต้องกักตัว 14 วัน

จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ( ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สมุทรสาคร ปทุมธานี และ อ.แม่สอด จ.ตาก ) ให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน และอสม. เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ( ไม่กักตัว ) ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ออกแบบ แอปพลิเคชั่น Safe Lamphun สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน ได้แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ทาง “ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ศูนย์ข่าวโควิด – 19 ลำพูน ” ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดสดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดสดการแถลงสถานการณ์ และฝากข้อสอบถามข้อสงสัยได้ในแฟนเพจฯ ดังกล่าว

สถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดลำพูน ในการระบาดระลอกใหม่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 2 ราย กลับบ้านแล้วทั้ง 2 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมา 42 วันแล้วโดย ล่าสุด ได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ จังหวัดอื่น ๆ อีก 21 จังหวัด ( ยกเว้น สมุทรสาคร ปทุมธานี และ อ.แม่สอด จ.ตาก ) ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ตาก ( จะต้องไม่เดินทางมาจาก อ.แม่สอด ) นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน และอสม. เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ( ไม่กักตัว ) และแจ้งข้อมูลการเดินทางของตนลงในระบบ ของ แอปพลิเคชั่น Safe Lamphun ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีการออกแบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ และช่วยในการสืบสวนโรค หากเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ สมุทรสาคร ปทุมธานี และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หากมีความจำเป็นจะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำพูน จะต้องขอหนังสืออนุญาตเดินทางจากเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่ นั้น ๆ และเมื่อมาถึงจังหวัดลำพูน ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน และอสม. เพื่อให้นายอำเภอ ออกคำสั่ง กักตัว เป็นเวลา 14 วัน .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 มี.ค. 2564, 11:56

  ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน   การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:39

วันนี้ ( 1 มีนาคม 2564 ) นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัด...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 5 3 5

วันนี้

จำนวน

11

สัปดาห์นี้

จำนวน

230

เดือนนี้

จำนวน

971

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]