เลือกภาษา ::
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลำพูน ภาพรวมระดับน้ำทรงตัว เฝ้าติดตามต่อเนื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง 

นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน พื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ว่า เกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำแม่ทา ในเขตตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2563 วัดปริมาณฝนได้ 69 มิลลิตร ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลกลมาตามลำน้ำแม่ขนาด (สาขาน้ำแม่ทา) โดยพัดพาเศษไม้ไจากพื้นที่มน้ำตอนบนมาติดกีดขวางทางน้ำหน้าสะพานเหนือฝายทุ่งโปร่ง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เบื้องต้นทางโครงการชลประทานลำพูน ได้ประสานขอสนับสนุนรถแบคโฮของศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่ 1 เข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานเหนือฝายทุ่งโปร่งแล้ว เพื่อให้การระบายน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำสมารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันที

ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา (อำเภอแม่ทา อำเภอป้าซาง จังหวัดลำพูน) เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2563 วัดปริมาณฝนที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (ต้นน้ำแม่ทา) เท่กับ 66.มิลลิมตร และที่อำเภอแม่ทา เท่กับ 51.5 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำในน้ำแม่ทาเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับน้ำที่ตรวจวัดได้ที่สถานี P.87 บ้านป้าชาง ตำบลปาซาง อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เท่ากับ 4.81 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.06 เมตร)

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้อำนวยการโครงกาชลประทานลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการ ได้ประสานกับนายอำเภอป่าชางเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเบื้องต้น และได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ ปตร. กี่วหมื่น ที่อยู่บริเวณพื้นที่ตอนบน ก่อนเข้าตัวอำเภอป้ชาง ด้วยการเปิดระบายน้ำผ่าน ปตร.กี่วหมื่น ในอัตรที่เหมาะสม (ตามศักยภาพความจุทางน้ำของน้ำแม่ทาในเขตอำเภอป่าซาง และเก็บกักน้ำบางส่วนไว้ด้านเหนือ ปตร. เป็นการชะลอปริมาณน้ำหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่าง พร้อมทั้งได้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้แจ้งเทศบาลให้นำกระสอบทรายปิดกั้นสะพาน บริเวณอำเภอป่าชาง จำนวน 2 แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นตลิ่งไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณสองฝั่งของลำน้ำแม่ทา

แนวโน้มและการคาดการณ์ คาดว่าสถานี P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อเวลา 14.00 น. วัดระดับน้ำได้ 3.43 เมตร(รสม) ต่ำกว่าตลิ่ง -0.37 เมตร ตลิ่งสูง 3.80 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว (ระดับน้ำสูงสุด 3.47 เมตร เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2563) สถานี P.87 บ้านป่าชาง อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน เมื่อเวลา 14.00 น. วัดระดับน้ำได้ 4.77 เมตร (รสม.) สูงกว่าตลิ่ง +0.02 เมตร ตลิ่งสูง 4.75 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว (ระดับน้ำสูงสุด 4.81 มตร เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2563

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

วันนี้ (11 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศบ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:47

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 6 7 1

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

329

เดือนนี้

จำนวน

1225

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]