เลือกภาษา ::
โครงการ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ ๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ต.ค. 2562, 09:16

??‍♂??‍♀โครงการ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1) ??ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จุดเริ่มต้น Start ณ สำนักงานองค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน
#ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข116
—————————-—————————
(one) *เริ่มรับสมัครระบบออนไลน์ทางเพจ : ลำพูน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. (เท่านั้น)
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSen-9TWAA4BqexFsF…/viewform

(two) การตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินของท่าน
สามารถตรวจสอบข้อมูลตามลิงค์
https://docs.google.com/…/1e8fPGLYggtdh9VW2KCU2bft1wR…/edit…

??วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ
1. นำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสรับการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
—————————-—————————
??เริ่มรับสมัครระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. (เท่านั้น)
—————————-—————————
1. ระยะทาง Super Mini marathon 12 km.
- รางวัล OVER ALL ชาย1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลจะไม่ได้รับถ้วยในกลุ่มอายุอีก
-รางวัลผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ (12 กลุ่ม)
1. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย/หญิง)
2. อายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
3. อายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
4. อายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
5. อายุ 50 -59 ปี (ชาย/หญิง)
6. อายุ 60 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)

2. ระยะทาง Fun Run 4 km.
- รางวัล OVER ALL ชาย1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลจะไม่ได้รับถ้วยในกลุ่มอายุอีก
-รางวัลผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ
1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย/หญิง)
2. รุ่น 13 - 44 ปี (ชาย/หญิง)
3. รุ่น 45 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)

3. ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสรับการศึกษา
3.1 ค่าสมัครทั่วไปสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 100 บาท
3.2 ค่าสมัคร V.I.P. สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 780 บาท
3.3 สำหรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ให้ผู้สมัคร เดิน -วิ่ง เลือกสั่งซื้อตามความสมัครใจ โดยเสื้อราคาตัวละ 150 บาท และเหรียญที่ระลึก ราคา 70 บาท

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองหรือเสื้อสีเหลืองที่ระลึก

4. ลงทะเบียนสมัครผ่านออนไลน์ในระบบ Google Form หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกอำเภอ

??ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครทาง Messenger Facebook ของเพจ ลำพูน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (เท่านั้น)

วิธีการชำระเงิน
1. กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ต้องทำการชำระเงินภายใน 2 วัน *นับตั้งแต่วันที่ท่านได้กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร
2. ชำระเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (สาขาลำพูน) เลขบัญชี 511 - 0 - 96593 - 5 ชื่อบัญชี "กองทุนศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดลำพูน"
3. ระบบจะทำการบันทึกผลการสมัครและจะอัพเดทสถานะรายชื่อของผู้สมัครหลังจากได้รับการยืนยันหลักฐานการชำระเงินภายใน 2 วัน
4. ส่งหลักฐานการชำระเงินทั้งหมดผ่านทาง Messenger Facebook ของเพจ ลำพูน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (เท่านั้น)

⭕️สอบถามรายละเอียดได้ที่ ⭕️ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 0-5356-1283 หรือติดต่อ
1. คุณนิกร อินทะจักร์ โทร. 089-700-5531
2. คุณเสกสรร มาปินตา โทร. 097-924-5977

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2561, 13:50

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:44

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ก.ย. 2562, 12:37

อำเภอเมือง = ผ้าไหมยกดอก, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, บ่อน้ำท...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 8 2 8 1

วันนี้

จำนวน

41

สัปดาห์นี้

จำนวน

224

เดือนนี้

จำนวน

934

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]