เลือกภาษา ::
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/

https://www.lamphun.go.th/th/office

https://www.lamphun.go.th/uploads/20/2022-04/dbc5aac80c82005b490c616863b53f36.pdf

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/index

http://lamphun.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKtkpQWgZaqCGWOghJstqTgcWat5pQEgZUp3GQAgG2rDqYyc4Uux

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/

https://lamphun.mol.go.th/ita-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%9e

https://drive.google.com/file/d/1SzSWOch9Kwqc9MlgD3URcOhZM_pF3cMZ/view

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 6 6 9 4

วันนี้

จำนวน

174

สัปดาห์นี้

จำนวน

2230

เดือนนี้

จำนวน

13478

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]