เลือกภาษา ::
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15a36914034.pdf

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province_new/news_detail.html?pv=51&pi=478174

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน      

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/regulations/rule/item/11573-2019-06-05-07-32-59

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 3 7 6

วันนี้

จำนวน

20

สัปดาห์นี้

จำนวน

220

เดือนนี้

จำนวน

945

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]