เลือกภาษา ::
พม. เผยผล "นิด้าโพล" สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในโครงการ "ความรุนแรงในสังคมไทยลดลงได้ด้วย (ใคร ?) คุณ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:15

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ตามโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ กิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม(พ.มPOLL)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 (สสว.1-12) สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ตามโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ กิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม(พ.มPOLL) ประเด็น “ความรุนแรงในสังคมไทยลดลงได้ด้วย (ใคร ?) คุณ”กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 12 สสว.ๆ ละ2 จังหวัดๆละ 200 หน่วยตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 4,800 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ได้คัดเลือกพื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปตามประเด็นดังกล่าวในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ จังหวัดละ 200 หน่วยตัวอย่าง รวม 400 หน่วยตัวอย่างทั้งนี้ ผลการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดผลการสำรวจได้ทางเว็ปไซต์www.facebook.com/TPSO10-Ching-mai 

ข่าวโดย : นายอดิศักดิ์ จันทะวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 
อ่าน : 55 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 4 5 8 7

วันนี้

จำนวน

81

สัปดาห์นี้

จำนวน

2383

เดือนนี้

จำนวน

5084

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]