เลือกภาษา ::
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://lamphun.industry.go.th/th

https://lamphun.industry.go.th/th/summary

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]