เลือกภาษา ::
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/depart&depart=13

https://www.lamphunhealth.go.th/web_ssj/webmanager/uploads/2022-04-08104550%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF.pdf

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/index

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/more/1516

http://lamphun.mnre.go.th/th/view/?file=rTMjMT1jql5ZAT01MmE0ZJx5rQqjAJ00qmEZZT01MmM0ZJx0rQOjZT0lqmWZZz0jMmW0YJx0rQIjAJ01qmAZYJ1yM2k0nJyzrP9jMJ1fq2yZMz0iM3I0nJxkrQWjZz0iq2EZLJ1iM2k0pTy1rP8weweb3Q&n=024%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E&t=GTMgq2qxqS9cMUug

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://lamphun.industry.go.th/th

https://lamphun.industry.go.th/th/summary

https://lamphun.industry.go.th/th/summary/download?did=185692&filename=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+64.pdf&mid=12745&mkey=m_document&lang=th&url=%2Fweb-upload%2F16xbf8d5b850f3c9cdce80dffc7ad02d062%2Fm_document%2F12745%2F69421%2Ffile_download%2Fdb75dd9ad347d5df96095134a369d017.pdf

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]