เลือกภาษา ::
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/documents-download/413/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99

https://www.lamphun.go.th/uploads/20/2020-02/34069c19a31b26ebf6ff1870533471e8.PDF

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/

https://lamphun.mol.go.th/ita-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%9e

https://drive.google.com/drive/folders/1kb2n82w7x3qA_h9lQOdzUZwQ-_B5euqT

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

https://www.dol.go.th/lamphun/Pages/Lamphun.aspx

https://www.dol.go.th/registry/Documents/sell.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/8984/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/8984/view.php?_did=26515

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/lamphun

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/custom/param/site/94/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1365

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/8c060851e681ef19ab818e9a9bddab4f.pdf

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-home

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-services-manual_public

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-manual-preview-421691791806

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://lamphun.industry.go.th/th

https://lamphun.industry.go.th/th/service

https://lamphun.industry.go.th/th/service/download?did=175814&filename=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf&mid=21620&mkey=m_document&lang=th&url=%2Fweb-upload%2F16xbf8d5b850f3c9cdce80dffc7ad02d062%2F202106%2Fm_document%2F21620%2F57661%2Ffile_download%2Fe7af8542e389711209c1d9aab556282e.pdf

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

http://sub2.led.go.th/lamphun-n/?page_id=16

https://www.led.go.th/eservice/manual.asp

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/knowledge/param/site/94/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/4300d2e8a72fa20d666bd1031d8c5f09.pdf

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

https://www.m-culture.go.th/lamphun/main.php?filename=index

https://www.m-culture.go.th/lamphun/ewt_news.php?nid=1379

https://www.m-culture.go.th/lamphun/article_attach/article_fileattach_20200522152444.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]