เลือกภาษา ::
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/list/1861

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/list/1858

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/custom/param/site/94/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1365

http://www.lpndoe.com/doc/ita/O43.pdf

สำนักงานจังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/index.php/th/ita-menu

http://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/images/2564/money/commond.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]