เลือกภาษา ::
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของจังหวัดลำพูนและหน่วยงานต่างๆ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/board

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/9963/view.php?_did=25952

https://www.dlt.go.th/th/contact-us/

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/lpndoee

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0edc8d90ea9.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]