เลือกภาษา ::
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/home

https://www.lamphun.go.th/th/complaint

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php

http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/?option=com_rsform&view=rsform&formId=4

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 3 7 4

วันนี้

จำนวน

18

สัปดาห์นี้

จำนวน

218

เดือนนี้

จำนวน

943

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]