เลือกภาษา ::
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/home

https://www.lamphun.go.th/th/complaint

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php

http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/?option=com_rsform&view=rsform&formId=4

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]