เลือกภาษา ::
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหารของหน่วยงานต่างๆ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

https://www.m-culture.go.th/lamphun/ewt_news.php?nid=1380

https://www.m-culture.go.th/lamphun/article_attach/article_fileattach_20200522152722.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/8505/view.php?_did=19097

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]