เลือกภาษา ::
041 รายงานผลการดำเนินการป้อวกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d144983eecdf.PDF

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d143eb7600d8.pdf

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 0 0 9

วันนี้

จำนวน

37

สัปดาห์นี้

จำนวน

1447

เดือนนี้

จำนวน

13888

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]