ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ต.ต้นธง อ.เมือง วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) (การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   เยี่ยมชมสถานประกอบการ บ.เลอ ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 99/2 ม.12 ต.ป่าสัก แรงงาน
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ประธานในพิธีเปิดงานเตียวขึ้นดอยงุ้ม ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณศาลากุฏิสงฆ์ดอยงุ้ม หมู่ที่ 8 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ/ชุดพื้นเมืองสีขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ OSM/ยุทธศาสตร์
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานการประชุมพิจารณากำหนดจุดดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับจังหวัด ห้องประชุมจามเทวี ปภ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 อาคารประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง สถจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมจามเทวี พมจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15.00 น.   บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน จำกัด ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนง.กทก.จ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุม ก.บ.ก.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ OSM
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน บริษัท เลอ ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน แรงงานจังหวัด<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022