ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สทท.เชียงใหม่ ปชส. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ประชุมมหันตยศ ประชาสัมพันธ์
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport Activity 4.0 สนามหญ้าเทียม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน -
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.    บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สทท.เชียงใหม่ ปชส./เครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชนเพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี บุคคล
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สทท.เชียงใหม่ ปชส. (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย พมจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.00 น.   บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สทท.เชียงใหม่ ปชส./แต่งกาย : ชุุดปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการสอบวินัยฯ ห้องประชุม POC ปค.(อธ.)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สทท.เชียงใหม่ เครื่องแบบปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "่ค่าของแผ่นดิน" ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กบค.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
15.00 น.   ประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงรั้ว ป้อม ป้าย ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุม POC พัสดุ
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ประชุมสำนักงานจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมรับคณะแม่บ้านมหาดไทย ห้องประชุม POC -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022