เลือกภาษา ::
ช่องทางออนไลน์สำหรับให้บริการประชาชน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

https://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/index.php/th/

https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun

https://e-service.doe.go.th/login.do;jsessionid=EFDD943580992CDDC3C0233DFEFDE7C1

 

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 6 6 9 3

วันนี้

จำนวน

173

สัปดาห์นี้

จำนวน

2233

เดือนนี้

จำนวน

13478

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]