เลือกภาษา ::
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของจังหวัดลำพูนและหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/custom/param/site/94/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1365

http://www.lpndoe.com/doc/ita/O39.pdf

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 3 6 1

วันนี้

จำนวน

13

สัปดาห์นี้

จำนวน

1500

เดือนนี้

จำนวน

3486

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]