เลือกภาษา ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศการจัดหาพัสดุ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/purchase

https://www.lamphun.go.th/uploads/257/2021-04/0b13674cb68e5104c6c1550ed6766e87.pdf

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/?page_id=2244

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 6 6 6 0

วันนี้

จำนวน

140

สัปดาห์นี้

จำนวน

2216

เดือนนี้

จำนวน

13476

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]