เลือกภาษา ::
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่างๆ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 3 6 2

วันนี้

จำนวน

14

สัปดาห์นี้

จำนวน

1501

เดือนนี้

จำนวน

3487

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]