เลือกภาษา ::
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดลำพูน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/documents-download/413/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99

https://www.lamphun.go.th/uploads/20/2020-02/34069c19a31b26ebf6ff1870533471e8.PDF

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/8984/

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99

https://drive.google.com/file/d/1k82lywrZfMI3WVs6GfYlk18DN1Ixcr7r/view

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1786

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2020-03-211735392020-03-20175835ITA%20-%20%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%20-%2016%20(3)%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3.pdf

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://webs-apps.dpt.go.th/theater_c/tools/manual/index.html#p=1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=5463

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=4007

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=5316

http://www.lamphun.m-society.go.th/?p=6126

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=1658

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7809/view.php?_did=14905

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

https://lamphundopa.go.th/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

http://web.cpd.go.th/lamphun/index.php/d1/s24

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

http://lpn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=71

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/คู่มือประชาชน.html 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 3 6 4

วันนี้

จำนวน

16

สัปดาห์นี้

จำนวน

1501

เดือนนี้

จำนวน

3483

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]