เลือกภาษา ::
041 รายงานผลการดำเนินการป้อวกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d144983eecdf.PDF

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d143eb7600d8.pdf

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 3 7 4

วันนี้

จำนวน

18

สัปดาห์นี้

จำนวน

218

เดือนนี้

จำนวน

943

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]