เลือกภาษา ::
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d143e4b69b09.pdf

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_corruption.htm

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/รายงานป้องกันทุจริต.html?page_locale=th_TH

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 8 9

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

211

เดือนนี้

จำนวน

922

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]